Talks

2010

Vandekerckhove, B., Daelemans W., & Sandra D. (2010).  Memory-based learning of the constraints on prenominal adjective order. Talk given at the 9th Psycholinguistics in Flanders workshop (PIF 2010), Ghent, Belgium: Monasterium Poortackere. Abstract
exemplar-based sentence processing
Vandekerckhove, B., Sandra D., & Daelemans W. (2010).  Modeling normal and impaired knowledge of semantic constraints on adjective order without explicit constraints. Talk given at the 20th Computational Linguistics In The Netherlands Conference, Utrecht, The Netherlands: Utrecht University. Abstract
exemplar-based sentence processing

2009

Luyckx, K. (2009).  Computational Stylometry: Predicting author characteristics from text. (Walter Daelemans, Ed.).Invited talk at Textkernel BV, Amsterdam, The Netherlands.
stylometry
De Bleser, F., & De Smedt T. (2009).  NodeBox 2. Presented at the Integrated2009 conference, Internationale Kunstcampus deSingel, Antwerpen, Belgium.
gravital nodebox
Luyckx, K., & Daelemans W. (2009).  TACTiCS, a Tool for Analyzing and Categorizing Texts using Characteristics of Style. Presented at the 19th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN), Groningen, The Netherlands.
stylometry
Molemans, I., van den Berg R., Van Severen L., Govaerts P., & Gillis S. (2009).  Brabbelen en het gehoor: aspecten van fonatie en articulatie in het vocalisatiepatroon van doofgeboren baby's na cochleaire implantatie. Presented at Dag van de Fonetiek 2009, Nederlandse vereniging voor fonetische wetenschappen, Utrecht, The Netherlands..
speech sound acquisition
Smits, T., & Kloots H. (2009).  Sjwa-apocope in het dialect van Winterswijk. Presented at the Zesde Anéla Conferentie in Kerkrade, The Netherlands.
Smits, T., & Kloots H. (2009).  Dialektrenaissance und Dialektpopmusik in den Niederlanden und Flandern. Presented at the 3rd Internationaler Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (Dynamik des Dialekts - Wandel und Variation) in Zürich, Switzerland.
Tribushinina, E. (2009).  Boundedness of relative adjectives in Germanic languages. Presented at the International conference dedicated to the 100th anniversary of Vladimir Admoni, Saint Petersburg, Russia.
adjectives