Talks

2010

De Bleser, F., & De Smedt T. (2010).  NodeBox 2. Presented at Libre Graphics Meeting (LGM 2010), Pianofabriek, Brussels, Belgium.
gravital nodebox
De Smedt, T., De Bleser F., Marinus N., & Lechat L. (2010).  NodeBox for OpenGL. Presented at Gamezone 2010, Internationale Kunstcampus deSingel, Antwerpen, Belgium.
modeling creativity nodebox
De Smedt, T., & Daelemans W. (2010).  Computational approaches to creativity. Presented at Computational Linguistics in Flanders (CLIF), Antwerpen, Belgium.
modeling creativity nodebox
Gillis, S., & Kloots H. (2010).  Invloed van regionale variatie op de perceptie van klinkers. Presented at the Hommagecolloquium Georges De Schutter "Zijn tuin is de taal" at the Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Ghent, Belgium..
vowel perception
Kloots, H., & Gillis S. (2010).  Verstaanbaarheid: hoeveel variatie kunnen we aan?. Presented at the Studie- en discussiedagen "De manke usurpator - Over Verkavelingsvlaams", Antwerp, Belgium..
Kloots, H., Verhoeven J., Coussé E., & Gillis S. (2010).  De invloed van vocaalduur en regionale achtergrond op de perceptie van onbeklemtoonde klinkers: een casestudy. Presented at the Taaldag of the Belgische Kring voor Linguïstiek, Brussels, Belgium.
vowel perception
Luyckx, K., & Daelemans W. (2010).  Experimental Design in Multi-Topic Authorship Attribution. Presented at the 14th ATILA Research Meeting (ATILA 2010), Ostend, Belgium.
stylometry
Molemans, I., van den Berg R., & Van Severen L. (2010).  Van brabbelen naar babbelen: de klankjes en woordjes van baby's en peuters. Presented at Kinderuniversiteit (Children's University, initiative for children aged 8-14), Technopolis & University of Antwerp, Antwerp, Belgium..
speech sound acquisition
Morante, R., & Daelemans W. (2010).  Processing the scope of negation and hedge cues in biomedical texts: a comparative study. 20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN20), Utrecht, The Netherlands.
biograph
Morante, R., Van Asch V., & Daelemans W. (2010).  Memory-based approaches to event extraction from biomedical texts. 20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN20), Utrecht, The Netherlands.
biograph