Talks

2011

Van Asch, V., & Daelemans W. (2011).  Using Domain Similarity for Performance Estimation. Benelearn 2011, The Hague, The Netherlands. PDF
starling
Vandekerckhove, B., Sandra D., & Daelemans W. (2011).  Impaired knowledge of adjective order constraints as overeager abstraction. Talk given at the 10th Psycholinguistics in Flanders workshop (PIF2011), Antwerp, Belgium.. Abstract
adjectives computational psycholinguistics exemplar-based sentence processing flavor
Vandekerckhove, B., Sandra D., & Daelemans W. (2011).  Impaired knowledge of adjective order constraints as overeager abstraction. Talk given at the BKL Language Day 2011, Antwerpen, Belgium.. Abstract
adjectives computational psycholinguistics exemplar-based sentence processing flavor

2010

De Bleser, F., & De Smedt T. (2010).  NodeBox 2. Presented at Libre Graphics Meeting (LGM 2010), Pianofabriek, Brussels, Belgium.
gravital nodebox
De Smedt, T., & Daelemans W. (2010).  Computational approaches to creativity. Presented at Computational Linguistics in Flanders (CLIF), Antwerpen, Belgium.
modeling creativity nodebox
De Smedt, T., De Bleser F., Marinus N., & Lechat L. (2010).  NodeBox for OpenGL. Presented at Gamezone 2010, Internationale Kunstcampus deSingel, Antwerpen, Belgium.
modeling creativity nodebox
Gillis, S., & Kloots H. (2010).  Invloed van regionale variatie op de perceptie van klinkers. Presented at the Hommagecolloquium Georges De Schutter "Zijn tuin is de taal" at the Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Ghent, Belgium..
vowel perception
Kloots, H., & Gillis S. (2010).  Verstaanbaarheid: hoeveel variatie kunnen we aan?. Presented at the Studie- en discussiedagen "De manke usurpator - Over Verkavelingsvlaams", Antwerp, Belgium..
Kloots, H., Verhoeven J., Coussé E., & Gillis S. (2010).  De invloed van vocaalduur en regionale achtergrond op de perceptie van onbeklemtoonde klinkers: een casestudy. Presented at the Taaldag of the Belgische Kring voor Linguïstiek, Brussels, Belgium.
vowel perception